Kinh nghiệm du lịch Gia Lai cho bạn

ĐƯỜNG
Sân bay Pleiku cũng khai thác các chuyến bay đến Hà Nội, Đà Nẵng, VietnamAirlines Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng giá nhanh chóng cao hơn cho các chuyến bay đến các tỉnh khác trong khu vực Tây Nguyên như Ban Mê Thuột và Đà Lạt. 13:00 Giá Hà Nội – Pleiku trung bình của 1tr8-2tr5. Các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là rẻ hơn 200-500k / buổi chiều. Chuyến bay Hà Nội / TP Hồ Chí Minh – ngày các chuyến đi Pleiku, nhưng cũng 01 Đà Nẵng – Pleiku sau đó không có chuyến đi vào thứ hai và thứ ba 4. Thời gian bay Đà Nẵng – Pleiku quảng cáo xung quanh 800K / chiều.

>>Kinh nghiệm

Sân bay Pleiku chỉ 4km từ trung tâm thành phố, sau khi đến sân bay để bạn có thể dễ dàng nắm bắt một chiếc taxi để đi đến trung tâm thành phố, xe taxi mét chạy trong giờ, chứ không phải để chạy các gói như tại các thành phố xa sân bay như Nội sân bay quốc tế Nội Bài, sân bay ở Đà Lạt, Nha Trang …

GO GIA LAI đường từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc:
– Xe quân sự Trung: Hà Nội – Gia Lai, từ Giáp Bát 8h30-14h bến xe Đức Long 9-14h. Điện thoại: 04 38616605 – 059 2240818 – 119 872 0915.
– Red Car: Hà Nội – Gia Lai, từ Giáp Bát 8h30-14h. Điện thoại: 0987 008800 – 0,957 857 155.
– Phương tiện đi lại Việt Nam Hưng Gia Lai – Hà Nội, từ 07:30 – 14h. Số điện thoại: 059 3.883.591.
– Xe Thuận Hưng Gia Lai – Hà Nội, từ 14h45. Điện thoại: 059 3718889 – 597 773 0906.
– Xe Roof Po: Một Khê – H Nội, từ 19:00. Số điện thoại: 059 3.533.458.
– Xe Long Vân Phúc Thắng – Đức Cơ – Hà Nội, từ 08:00 đến Co Điện thoại Đức: 059 2.242.724 đến 479.224 0913.
– KBang xe: KBang – Đức Cơ – Hà Nội, xuất phát từ KBang trên 8. Điện thoại: 059 2.217.123-317.047 0982.

tu-van-du-lich-gia-lai

TẠI ĐÀ NẴNG VÀ tỉnh miền Trung:
– Red Xe: Đà Nẵng – Gia Lai, 8h30-20h30. Điện thoại: 0511 3.683.212.
– Red Car: Vinh – Gia Lai, 8h30-14h. Điện thoại: 0957 857 119.
– Xe Mai Linh Đà Nẵng – Gia Lai, bắt đầu từ 20h45.
– Red Xe: Đà Nẵng – Gia Lai, bắt đầu từ 19h45.
– Xe Thuận Mười: Đà Nẵng – Gia Lai, từ 21h.
– Xe Thuận Thảo: Tuy Hòa – Gia Lai, từ 06:30 từ Tuy Hòa, Gia Lai 1330. Điện thoại: 057 3.820.303-140.483 0914.
– Xe Liên Hưng: Nha Trang – Gia Lai, bắt đầu từ 18h30.
– Xe Mai Linh, Nha Trang – Gia Lai, từ 19:00.
– Xe Hoài Phương, Nha Trang – Gia Lai, từ 16h.

Kinh nghiệm du lịch Tây Nguyên

Thành phố Hồ Chí Minh từ tỉnh phía Nam:
– Xe của ông Hai: TP Hồ Chí Minh – Ayun Pa – Krông Pa, từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 18:30 – 19 giờ, từ Krông Pa lúc 16h30. Điện thoại: 08 39242264 – 0913 144108 – 059 3.852.781.
– Xe Nam Phong, TP Hồ Chí Minh – KBang đến ngày trăng kỳ lạ của TP Hồ Chí Minh 17 giờ, từ ngày trăng KBang thậm chí tại 16h. Điện thoại: 059 3834376 – 034 376 0905.
– Xe Tân Phát Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh – Gia Lai, từ Thành phố Hồ Chí Minh 8 – 16h30 – 19h30, Gia Lai trên 17 pm – 19:30. TP Hồ Chí Minh – KBang từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 17h30, 15h30 gian KBang. TP Hồ Chí Minh – một Khê của TP Hồ Chí Minh tại 16h30-19h từ 16h30-18h45 tại một Khê. TP Hồ Chí Minh – Chư Sê, từ 16h30-19h30 tại TP Hồ Chí Minh, Chư Sê 17h30-20h thời gian. TP Hồ Chí Minh – Roof DOA, từ 16h30-19h30 tại TP Hồ Chí Minh, từ 17h30-19h30 tại Roof DOA. Điện thoại: 08 35118888 – 0907 222 777.
– PHG xe: TP.HCM – một Khê, từ Thành phố Hồ Chí Minh, 18 giờ, 17 giờ thời gian của một Khê. Điện thoại: 0913 406570 – 059 3.532.777.
– Xe Thuận Hưng, TP HCM – Gia Lai, từ Thành phố Hồ Chí Minh tại 20h15 19h30-20h-. Điện thoại: 08 39033066 – 0935 272878 – 059 3.715.785.
– Bốn vay xe: Thành phố Hồ Chí Minh – Gia Lai – Chư Sê, từ TP Hồ Chí Minh lúc 19h30. Điện thoại: 059 6500339 – 042 727 0983.
– Xe Bảo Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh – Pleiku, liên hệ số điện thoại 0905 103255 để giờ lái xe.
– Xe United World: Một Khê – Quy Nhơn – Thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ số điện thoại 08 22174749 – 059 2477777 cho giờ lái xe.

Xem thêm:Du lịch Nha Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *