Tây Nguyên tích cực duy trì văn hóa cồng chiêng

Ngày 23/11, ngày kỷ niệm của di sản văn hóa của Việt Nam (23/11 / 2015-23 / 11/2015), tỉnh Kon Tum tổ chức sơ kết 10 năm di sản không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại Kon Tum.

Kể từ khi UNESCO tôn vinh văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đại diện di sản phi vật thể của nhân loại cho đến nay, việc quản lý, bảo tồn và phát huy cồng chiêng khu vực bảo tồn văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh có thể Tum có nhiều thay đổi tích cực.

Tính đến tháng Chín năm nay, toàn tỉnh có gần 600 làng đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 300 đội cồng chiêng nghệ nhân, gần 2.000 bộ cồng chiêng, trong đó có hơn 30 loại cồng chiêng cổ, điển hình của những người như Chiang Tha (dân tộc B’Rau), Pom chiêng , chiêng Pat (Gia Rai tộc chi nhánh Ả Rập), chiêng Tonol (dân tộc Ba Na), chiêng Felt (Triêng nhóm Giẻ-Triêng) …

Tum được thành lập Cục Di sản Văn hóa và Văn hóa Ngân hàng tiết kiệm vô hình, tổ chức giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả di văn hóa cồng chiêng; Mở 26 lớp dạy loại hình văn hoá nghệ thuật dân gian cho gần 600 người tham gia vào nghiên cứu.

Hiện nay, toàn tỉnh có 2,3 nghệ sĩ chiêng trong tỉnh ở độ tuổi thanh niên, trong đó có nhiều thanh thiếu niên độ tuổi 13-14.

cong chieng tay nguyen

Nhưng giá trị của phi vật thể của cồng chiêng, Kon Tum phải đối mặt với nhiều thách thức như thiếu vốn để tổ chức giảng dạy giữ, một vài người trẻ tuổi không hiểu đầy đủ các giá trị văn hóa cồng chiêng không gian rất ít tình yêu, sự chú ý.

Trong hội nghị, sự đóng góp của các cá nhân, các nhóm trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cồng chiêng, Uỷ ban nhân dân các chứng chỉ Kon Tum khen cho nhận biết sáu nhóm, sáu cá nhân; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 24 cá nhân và 5 tập thể. /.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.