Cần phải lưu ý những vấn đề gì khi bạn tổ chức sự kiện ngoài trời?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.