Kinh nghiệm du lịch làng kháng chiến Stơr

Đến từ: Làng của thị trấn Stor kháng KBang, huyện KBang, tỉnh Gia Lai.
Đặc điểm: Làng Lá chắn anh hùng Stor và thực sự trở thành một biểu tượng của \ “Đất nước này là trên \” vẫn vang vọng cho đến khi Tây bán cầu.

>>Kinh nghiệm du lịch

Pleiku và khoảng 70 km về phía đông, là nơi anh hùng làng Stor sinh Shield và lớn lên, nơi mà ông đã đưa ra lá chắn và đứng trên con mình chống lại người Pháp, “kháng mô hình làng” Gia Lai từ khi sinh ra chiến trường. Anh hùng trấn khiên Stor và thực sự là một biểu tượng của “Đất nước đứng lên,” vẫn nhẫn lặp lại cho đến khi Tây bán cầu.

Làng kháng chiến Stơr

ngọt sử dụng điều kiện-chien-storLich Đảng Gia Lai đã viết: “Trước khi cuộc cách mạng 8/1945, ông tổ chức thanh niên Stor dân làng chống Pháp xâm lược bảo tồn núi, làng mạc …, với vũ khí đơn giản như tre Chong, sân khấu đá, vòm … tiêu diệt hàng trăm kẻ thù, tuyên bố tấm gương sáng cho mọi người theo Tây Nguyên, để đứng lên chống giặc ngoại xâm, giữ cho quê hương và đất nước. Mỗi tháng đến tháng 2 / 1951 9/1950 đã tổ chức 10 lính Pháp Tháng Ba hit thị trấn Stor, có lần (12/1950), chúng tôi sử dụng một lực lượng của 400 binh sĩ vây cá lướt, khát nước, nông dân, đốt cháy thị trấn, đã quyết định để có được ra khỏi theo dõi làng Stor. Dưới sự lãnh đạo của Đảng chi nhánh và Tổng Bí thư thị trấn Shield, Stor dân làng dựa vào núi non hiểm trở, tổ chức đánh bại cuộc tấn công nhiều kẻ thù. “

Kinh nghiệm du lịch Gia Lai cho bạn

Cô đã trở thành cách mạng cuộc sống bất tử thi, ông là người Tây Nguyên Nhà nước đầu tiên được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người thân bạn bè quốc tế với anh.

Ngày 1993/03/23, thị trấn Stor của Bộ Văn hóa – Thông tin văn hóa lịch sử: Kháng chiến Stor Village.

Xem thêm:Du lịch Đà Nẵng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *