Nông thôn Tây Nguyên khoác lên diện mạo đẹp

Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, về đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng khu vực nông thôn mới (NTM), sự xuất hiện của Tây Nguyên ngày càng tích cực theo hướng đổi mới và hiện đại hóa.

Nhiều người trong gia đình của bạn Thuận An (huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) trồng rau sạch mang lại ổn định hình ảnh thu nhập: Một Zhu

>>> Hạn hán diễn biến trầm trọng ở Tây Nguyên

Mục tiêu lớn nhất của chương trình là nâng cao NTM để xây dựng cuộc sống của nhân dân. Vì vậy, thời gian qua, các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên đã được quan tâm chỉ đạo việc rà soát và hoàn thành dự án xây dựng kế hoạch và tăng cường đầu tư NTM trong các lĩnh vực khác nhau để đóng góp vào thu nhập cải thiện cho người dân.

Theo đó, các tỉnh Tây Nguyên đã tích cực hỗ trợ sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. đào tạo kinh doanh, khoa học và chuyển giao công nghệ, chuyển dịch cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất … cũng tập trung vào thực hiện. Qua đó, tỉnh đã và đang xúc tiến thực hành sáng tạo, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình giảm nghèo bền vững làm giàu.

nong thon

Hiện nay, khu vực này có hơn 1.000 nuôi mô hình chăn nuôi và sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và hàng ngàn chi phí đầu tư xây dựng mô hình của riêng của người dân, phát triển hiệu quả. Có thể nói, với các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống cho người dân nông thôn. Nó cho thấy rằng, trong giai đoạn 2011-2014, toàn bộ Tây Nguyên có 94 769 hộ thoát nghèo (giảm trung bình hàng năm là 2,93%) và mục tiêu đến cuối năm 2015 là 121.500 hộ gia đình nghèo.

Qua thống kê cho thấy, hiện nay trên Tây Nguyên đã đạt 281/600 tiêu chí thu nhập xã (chiếm 46,8%); 530/600 xã đạt cơ cấu lao động (chiếm 88,3%) và 329/600 xã đạt được các hình thức tổ chức sản xuất (54,8%) …

xã Giao thông nông thôn Đạo Nghĩa (Đắk R’lấp) – các tiêu chuẩn xã hội đầu tiên của Đắk Nông NTM nhựa đường sạch

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG CÁC BƯỚC HAVE EXPRESS

Thông qua việc thực hiện NTM xây dựng Chương trình 5, trong 19 tiêu chí, tiêu chuẩn trong nhiều lĩnh vực có thay đổi táo bạo.

>>> ve may bay gia re

Ví dụ, các tiêu chí về giao thông, về vốn đầu tư từ ngân sách khó khăn, địa bàn tỉnh đã thực hiện sử dụng các cơ chế, chính sách, có rất nhiều cách mới, phù hợp với thông lệ như thay đổi cơ sở hạ tầng lấy đất; cung cấp hỗ trợ nước và nhân dân hiến đất, góp tiền và công sức …

Mặt khác, việc thực hiện các chương trình, dự án lồng ghép tạo thêm nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đường giao thông nông thôn. Đến nay, đã có 143/600 xã đạt tiêu chí về giao thông (23,8%).

Về tiêu chí chợ nông thôn, bằng nhiều nguồn khác nhau như ngân sách nhà nước, vốn ODA và kêu gọi xã hội hóa … đã góp phần giải quyết nhu cầu thương mại, kinh doanh hàng hóa trong nông nghiệp trũng. tiêu chí hiện nay, năm tỉnh Tây Nguyên đã đạt xã 269/600 thị trường (chiếm 44,8%).

Về chỉ tiêu dân cư, thông qua các chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hộ nghèo và dân tộc thiểu số đã loại bỏ rất nhiều ngôi nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo điều kiện sống cho người dân. Bên cạnh đó, người dân cũng đã chủ động sửa chữa ngôi nhà được bảo đảm bởi các tiêu chí “cứng 3”, hàng rào, chỉnh trang hẻm, tạo sạch sẽ, phong cảnh nông thôn đẹp.

Hiện nay, khu vực này đã đạt được 207/600 nhà ở xã (34,5%) … chưa kể đến nổi bật nhất là các tiêu chí về điện, dòng điện, mạng điện trong đầu tư nông thôn khu vực không ngừng được nâng cấp và mở rộng mạng lưới. Cho đến bây giờ, trong 5 Nguyên tỉnh đã cơ bản cung cấp đủ điện cho sinh hoạt và sản xuất ở khu vực nông thôn, với xã 465/600 đáp ứng các tiêu chí về điện (chiếm 77,5%).

Nhiều mô hình sản xuất của người dân ngày càng hiệu quả

Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, nói chung, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM bước đầu tạo ra một khuôn mặt mới, các khu vực nông thôn đã thay đổi, thịnh vượng hơn và văn minh. phát triển cơ sở hạ tầng có rõ rệt, đường làng, ngõ xóm, cứng, sạch, đẹp. Môi trường được cải thiện cảnh quan, bản sắc văn hóa được bảo tồn và nâng cao trí tuệ …

Đến nay, xung quanh khu vực có Đơn Dương (Lâm Đồng) là Thủ tướng Chính phủ công nhận tiêu chuẩn NTM; 45 xã được công nhận tiêu chuẩn PPC NTM; 16 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí … Trung bình, mỗi xã đạt tiêu chí 10,66, tăng 6,73 so với các tiêu chí năm 2011.

Xem thêm: kinh nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.