Tây Nguyên: Phát hiện thêm 8 loài hoa lan mới

Tiến sĩ Nông Văn Duy, viện nghiên cứu khoa học ngày 21/12 Tây Nguyên, cho biết ông và các đồng nghiệp của ông tìm thấy tám loài mới của hoa lan trong khu vực Tây Nguyên.

>>> lễ hội

Tiến sĩ Nông Văn Duy cho biết trong 8 loài mới của loài phong lan được tìm thấy, có 4 loài được tìm thấy ở Lâm Đồng là: …. Schoenorchis hangianae Aver Aver taeniophyllum phitamii, Sarcolyphis tichii Aver Aver ludisia phongii; Một 4 loài được tìm thấy ở các tỉnh khác trong vùng Tây Nguyên là Cymbidium repens Aver. Và Thịnh, Dendrobium thinhii Aver., Trichoglottis canhii Aver., Octarrhena minucscula Aver.

lan

Các loài phong lan mới là Tiến sĩ Nông Văn Duy và các đồng nghiệp của ông đang trong quá trình triển khai thực hiện dự án nghiên cứu khoa học “Lan ở Tây Nguyên, nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững và hiệu quả” . Trong hai năm để thực hiện dự án, nhóm nghiên cứu đã thực hiện nghiên cứu thực địa về 100 điểm, trong khi các khu rừng ở khu vực Tây Nguyên, thu thập hàng ngàn số của mẫu.

>>> Tây Nguyên tích cực duy trì văn hóa cồng chiêng

Trước đây, Tiến sĩ Nông Văn Duy cũng hợp tác với Nga Giáo sư Averyanov, Komarop và thực vật Viện Giáo sư Chen Tao, Dianxiang Zhang (Trung Quốc) đã xác định được bốn loài mới của hoa phong lan, tên khoa học là 325 loài; phát hiện và mô tả loài mới là 3 chi lan (corybas, hymenorchis và Octarrhena) của Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam có 1.184 loài phong lan. Khu vực Tây Nguyên là khu vực có lan lên hàng đầu với 325 loài, 107 thông qua; trong đó có 88 loài đặc hữu hoa lan có giá trị kinh tế. Chi tiêu cá nhân Dendrobium có số lượng loài nhiều nhất với 49 loài.

Tuy nhiên, số lượng các chi, loài hoa lan có nguy cơ ngày càng tuyệt chủng cao với mức độ tàn phá rừng tự nhiên hiện nay. Theo nhóm nghiên cứu của Tiến sĩ Nông Văn Duy, Tây Nguyên 72 loài phong lan và không có dữ liệu khoa học không có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Xem thêm: tin tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *